dcery

setkání pro ženy "dcery siónské"

Každé třetí pondělí v měsíci si dáváme záležet,
abychom připravili krásné prostředí a atmosféru,
kde se ženy všeho věku scházejí ke společnému
posezení a sdílení se nejen nad Božím slovem.
Součástí večera je i pohoštění.

Pravidelně začínáme v 18.00 hodin.
Setkání žen není během letních prázdnin.

 

 
setkani zen

nejbližší setkání se uskuteční: 17. 6. 2019 od 18 hodin

Matky modlitby - Newsletter 1/16 / Newsletter 2/16


 

 
© 2017Mezinárodní letniční společenství