friends

pravidelná shromáždění:

STŘEDA
Biblické vyučování od 19 hodin

NEDĚLE
Shromáždění od 14 hodin

plánované události na tento měsíc:

 

 

Únor

4

Misijní neděle

12

Setkání pro ženy Dcery Siónské od 18.00

 

Březen

4

Misijní neděle

12

Setkání pro ženy Dcery Siónské od 18.00

27-29

Modlitby a půst

 

Duben

1

Velikonoční neděle

9

Setkání pro ženy Dcery Siónské od 18.00 
© 2017 Mezinárodní letniční společenství