friends

pravidelná shromáždění:

STŘEDA
Biblické vyučování od 19 hodin

NEDĚLE
Shromáždění od 14 hodin

plánované události na tento měsíc:

 

 

Listopad

5

Misijní neděle

1-3

Modlitby a půst (18-20h otevřeno pro společné setkání)

13

Setkání pro ženy Dcery Siónské od 18.00

 

Prosinec

3

Misijní neděle

9

Vánoční čaj pro ženy

17

Vánoční bohoslužba

24 /29

Zrušena pravidelná setkání

31

Silvestrovké setkání od 14.00

 

Leden

7

Misijní neděle

15

Setkání pro ženy Dcery Siónské od 18.00 
© 2017 Mezinárodní letniční společenství