pece

Pastýřská péče

Pastýřská péče je jednou z nejdůležitějších služeb, které společenství nabízí.

Zakladateli společenství byli manželé Roger a Becky Buckland, kteří
stáli ve vedení od r. 1995 až do loňského léta 2012, kdy přijali povolání
sloužit jako Koordinátoři služby pro Region Pacifik u UPCI. Byla to pře-
devším jejich láska a pastýřská péče o lidi, která dala vzniknout tomuto
společenství věřících.

Na jejich službu lidem chtějí navázat manželé Žumárovi, kteří díky
jejich službě uvěřili a sami poznali, jak je důležité nechat se vést lidmi,
kteří jsou hodni následování. Je jejich touhou, aby i nadále byli lidé
a budováni biblickými principy, Boží láskou, pravdou a láskyplným
prostředím tohoto společenství.


roger buckland
Roger and Becky Buckland

Manželé Žumárovi

Jaromír a Michaela Žumárovi uvěřili díky službě Bucklandových v Praze. Oba jsou absolventi Apoštolského centra Teologických studií. Jaromír byl zapojen do služby už od roku 2002 a v roce 2010 se stal blízkým asistentem Rogera Bucklanda, kdy po jeho boku získával mnoho praktických zkušeností s vedením společenství. Po odjezdu Bucklandových v r. 2012 byl zvolen shromážděním a převzal vedení místního společenství. Úspěšně zakončil ČVUT v Praze v oboru Pozemní stavby a v současné době si dodělává doktoranské studIum. Jeho žena Michaela je absolventkou Zlínské univerzity v oboru Grafický design. Je rovněž absolventkou Vyšší odborné školy v oboru Pastorační práce, v které se i nadále vzdělává.

Jaromír a Michaela Žumárovi jsou svoji od roku 2006. Mají doma kocoura Endyho, kterého se ujali po jeho hrdinském výkonu, kdy je následoval několik kilometrů. Pokud Žumárovi netráví svůj čas s rodinou a přáteli, určitě byste je našli na horách, jak lyžují nebo dobývají vrcholy.

Zamyšlení na měsíc

Naše myšlenky nás formují. Velké idee předchází velké lidi, a naopak povrchní smýšlení má za následek opět jen povrchní lidi se slabým charakterem. "Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." (Mt 6,21) Bible má pravdu. Naše myšlenky vypovídají o tom, kým jsme! Správné smýšlení má nevýslovnou hodnotu. Dobré myšlenky nesou dobré ovoce, špatné myšlenky pak produkují špatné ovoce v našich životech a každý z nás je sobě vlastním zahradníkem. Pokud smýšlíme morálně vysoko, budeme žít podle těchto měřítek. Jen na našem smýšlení záleží, jestli náš život bude naplněný a užitečný či zlý a zraňující. Způsob, jakým přemýšlíme, ovlivňuje náš charakter i jednání. Je to právě v našich myšlenkových komnatách, kde se rodí, rozvíjí a vychovává naše osobnost.Jaromír Žumár

Kdo byli Roger a Becky Buckland

Roger Buckland s jeho ženou Becky byli zakladateli společenství v Praze, které budovali od roku 1995 až do roku 2012, kdy přijali pověření jít sloužit do zemích, kde začínali - do oblasti Pacifiku. Do Prahy v r. 1995 přijeli jako již zkušení misionáři a služebníci. Poté, co pět let kázali ve Spojených Státech, obdrželi zahraniční misionářské pověření na Filipíny v roce 1984. Strávili osm let dohlížením na přibližně 380 církví na ostrově Mindanao. Zastávali úřad prezidenta Apoštolského Institutu Služeb v Davao City a sloužili ve Výkonném Výboru Mezinárodní Letniční církve na Filipínách.

V srpnu 1993 byli pověřeni změnou působiště a přijeli sloužit lidem v České republice a na Slovensku. Během dvaceti let jejich služby zanechali českému národu velký kus svého srdce, když úplně od nuly, krok za krokem budovali toto společeství, vyučovali a sloužili lidem, které si velmi zamilovali. Toto společenství jim bude navždy vděčné za jejich mnohé oběti.

Vychovali dva syny, které jsou rovnež aktivně zapojeni do služby ve Spojených Státech.

 

 
© 2017 Mezinárodní letniční společenství